?

Log in

No account? Create an account
Горячие новости из Минска [entries|archive|friends|userinfo]
Комьюнити оперативных новостей

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 20th, 2006|09:43 pm]
Комьюнити оперативных новостей

minsk_news

[samuel_smith]
from prosector
Якщо хтось може доступитися до наметів білорусів - порадьте щось підкладати під намети бо вони їх ставлять на голу бруківку (щойно на фотках бачив)... при таких розкладах довго не всидять... - написав eagle_x (не можу писати у мінськ_нюз)
linkReply